Preloader

Confidențialitate

Suntem transparenți față de colaboratorii și partenerii noștri, astfel, confirmăm faptul că sunt cunoscute datele cu caracter personal pe care le colectăm și care sunt scopurile pentru care folosim datele cu caracter personal. Folosim numai date cu caracter personal pe care ni le transmiți, date cu caracter personal care reies din derularea relației contractuale.
S.C. PROTOTYPE CREATIVE S.R.L. (denumită în continuare japaneve) cu sediul social Islaz, Teleorman, Str. Dunării, Nr. 138, nr. de Ordine în Registrul Comerțului J34/603/2018,  C.U.I. 40006053, reprezentată legal prin Alexandru Ovidiu Roșu în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.japaneve.ro respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.
Pentru informații suplimentare legate de prelucrarea datelor dvs. ne puteți contacta la urmatoarea adresă de email: contact@japaneve.ro.

Definiții

ANSPDCP reprezintă Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizica sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citite automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs:
• Cand vă creati un cont pe site-ul japaneve, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
• În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma japaneve aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum:, număr telefon mobil, data nașterii, adrese de livrare;
• Când plasați o comandă, ne furnizati informații precum: produsul dorit, numele și prenumele dvs., adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri. De asemenea, nu colectăm și nu prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.
Informații colectate automat despre dvs:
• Informații despre web browserul pe care-l folosiți;
• Sistemul de operare;
• Informații referitoare la telefonul mobil sau tableta utilizată (ex: brandul, modelul, sistemul de operare etc.);
• Adresa IP;
• ISP (Internet Service Provider);
• Conținutul vizualizat;
• Locația geografică;
• Data vizitei și durata;
• Sursa de unde ne-ați vizitat (alt site, aplicație, serviciu).

Informații colectate prin partenerii noștri:
Nu vom dezvălui datele dvs. personale cu străini. Datele dvs. personale sunt, în unele cazuri, strânse de partenerii noștri cu scopul de a vă îmbunătăți experiența pe site. Colaborăm doar cu parteneri care pot asigura un nivel de protecție bun al datelor dvs personale. Aceștia sunt:
• Claus WEB;
• Google Analytics;
• MailChimp;
• FGO;
• FAN Courier Express.

De ce colectăm datele și care este temeiul colectării?

Este necesar să colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta prevederile legale (legea fiscală și legea contabilă) cât contractuale (contractul încheiat între japaneve și dvs.). Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor, avem identificate temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.
1. Pentru prestarea serviciilor în folosul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
• Crearea și administrarea contului;
• Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
• Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
• Returnarea sau înlocuirea produselor conform prevederilor legale;
• Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
• Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs.
2. Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite e-mail conținând informații generale și tematice, informații privind anumite oferte sau campanii pe care le dezvoltăm.
Ne întemeiem întotdeauna comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
Modalitățile de dezabonare:
1. Din footer-ul mail-urilor primite, folosind butonul “unsubscribe from this list.”
2. Dând reply la oricare mail pe care-l primiți de la noi și în care menționați că doriți să vă dezabonați.
3. Din footer-ul mail-urilor primite, urmând linkul “Update your preferences” și click pe butonul “Unsubscribe”.În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne dezvolta activitatea comercială. Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.
3. Pentru apararea intereselor noastre legitime
Pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială luăm măsuri tehnice și organizatorice fiind incluse:
• Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:
• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor deținute de japaneve.
Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont. Chiar și după închiderea contului în situația în care legislația și interesele legitime impun păstrarea anumitor informații, japaneve le va păstra.
Motivele pentru care păstrăm datele cu caracter personal au la bază respectarea obligațiilor legale în conformitate cu Regulamentul și pentru a ne susține apărările pentru eventuale acțiuni în fața instanțelor competente.

Dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari :
• furnizorilor de servicii de curierat;
• furnizorilor de servicii de plată/bancare;
• furnizorilor de servicii IT;
• furnizorilor de servicii de marketing.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează conform prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, între japaneve și destinatarii anterior enunțați existând obligații contractuale.
Nu vom dezvălui, distribui datele dumneavoastră cu caracter personal fără a obține acordul și permisiunea dumneavoastră. În nicio situatie, nu vom vinde datele dvs. cu caracter personal.
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Securizarea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Japaneve și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal, respectiv pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD, după cum urmează:
• Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar cei care și-au creat cont pe platforma japaneve, fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont și parolă.
• Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai japaneve, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.
• Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru monitorizare și doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor.
• Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi.
Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date. În același timp, ne-am asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

Politica de confidențialitate poate fi schimbată

Avem dreptul de a modifica, completa Politica de Confidențialitate oricând, afișând Politica de Confidențialitate creată pe 01.06.2019.
Ultima modificare a fost realizata la data: 1 iunie 2019.

Datele de contact pentru ANSPDCP

ANSPDCP: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Mail: anspdcp@dataprotection.ro | Tel: +0318.059.211; + 0318.059.212

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty Niciun produs în coș.

JapanEve

Scutece japoneze Moony & MoonyManClose